Pravidla boje

Jsme chytří lidé a chceme si hrát. Kdo je nesoutěživý blb, ať zůstane doma.

Obecná pravidla:

Akce se koná v lese, takže platí přísný zákaz kouření a jakékoliv jiné manipulace s otevřeným ohněm,

Účastníci jsou povinni po sobě uklidit jakékoliv odpadky a jiný nepořádek.

Na akci platí zákony ČR a jiná místní ustanovení. Jejich neznalost účastníka neomlouvá.

Po dobu konání platí přísný zákaz požívání alkoholu a jakýkoliv jiných omamných látek. Kdo bude pod vlivem těchto látek bude z akce okamžitě vyloučen.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli kohokoli vyloučit z akce. Takovýto jedinec musí okamžitě opustit místo konání akce.

ZÁSAHOVÉ PLOCHY DĚLÍME NA:

PLATNÉ zásahové plochy: Trup, hýždě, ruce od ramene k zápěstí a nohy od kyčle ke kotníku.
NEPLATNÉ zásahové plochy: Ruce od zápěstí níže a nohy od kotníků níže.
ZAKÁZANÉ zásahové plochy: Hlava, krk a rozkrok.

 • Při zásahu do platné zásahové plochy zásah platí.
 • Při zásahu do platné a zároveň i neplatné zásahové plochy zásah platí.
 • Při zásahu do platné a zároveň i zakázané zásahové plochy zásah neplatí.
 • U neplatných a zakázaných zásahových ploch platí, že: Útočník nesmí tyto plochy záměrně zasahovat a obránce jimi nesmí záměrně krýt.
 • Všechny  platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Platný zásah vám odebere jeden život.
 • Na požádání jste povinni sdělit aktuální počet životů.

PRAVIDLA BOJE:

 • Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení.
 • Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.
 • Topora zbraní (sekyra, kladivo) nezpůsobují zásah.
 • Zásah šípem platí pouze hlavicí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.
 • O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.
 • Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.
 • Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

PŘI BOJI SE NESMÍ:

 • Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) a cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.
 • Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.
 • Bodat nebo naznačovat bod.
 • Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.
 • Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména v rozběhu).

PŘI BOJI SE SMÍ:

 • Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče či topor zbraně. Povolená doba držení jsou max. 3 sekundy. Vhodné pro zkušené šermíře.

BEZPEČNOST:

 • Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.
 • V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy, krku či slabin) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!
 • V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.
 • Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

SMRT:

 • Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – umíráte.
 • Mrtvý hráč si dá ruku se zbraní za hlavu a bez jakéhokoliv zasahování do hry (mluvení, velení, varování spolubojovníků, vykecávání s mrtvolami či živými hráči na místě kde se bojuje apod.) se ihned odejde oživit, popř. padnete tak abyste nepřekáželi bojujícím.

LÉČENÍ A OŽIVOVÁNÍ

 • Bude vysvětleno před každým střetem. Klasicky probíhá oživení na počet u vlajkonoše každé armády.

 

 

Čas odplaty [2019]

KDY: sobota 12. 10. 2019
KDE: Brno - Kohoutovice

Registrace

Kontakt

Společenstvo Ostré Sekery
e-mail: sosbitvy@email.cz
Facebook: Bitvy organizované Společenstvem ostré sekery
tel: (+420) 602 871 004