Pravidla pro zbraně

Schvalování zbraní bude podstatně tvrdší, vzhledem k událostem minulé bitvy (zlomená ruka organizátora). Zbraně budeme schvalovat jak podle měkčení a vzhledu, tak podle schopnosti majitele s nimi vládnout bezpečně.

 

Zbraně

 • Všechny zbraně a štíty musí projít před začátkem akce kontrolou u pověřeného organizátora.
 • V bitvě se pak mohou používat jen ty zbraně a štíty, které byly při kontrole schváleny.
 • Schválené zbraně a štíty budou viditelně označeny.
 • Zbraně a štíty, které z jakéhokoliv důvodu neprojdou kontrolou, budou zabaveny a uskladněny pod jménem majitele a po skončení hry vydány proti předložení nějakého dokladu.
 • Organizátoři mohou i v průběhu akce vyloučit, případně do konce akce zabavit libovolnou zbraň či štít, a to i bez udání důvodu.
 • Pokud bude někdo přistižen při použití neschválené zbraně nebo štítu, bude majitel i s daným předmětem ihned vypovězen ze hry i herního území.
 • Čepele mečů, hlavice seker, kladiv a horní třetiny topor musí být vyměkčeny, a to v míře odpovídající minimálně jedné vrstvě nové 10 mm tlusté karimatky, lépe pak stejné vrstvě EVA nebo mikroporézní pryže.
 • Zbraně nesmí mít žádnou ostrou hranu, a to ani pod polstrováním. V úderných částech zbraní (čepele mečů, hlavice seker, kladiv a horní třetiny topor) se nesmí nacházet žádné kovové předměty.
 • Měkčení musí být funkční a nevymlácené.
 • Zbraň musí vypadat jako zbraň, je součástí kostýmu.
 • Sečné zbraně jako meče by měly mít příčku (záštitu).
 • Zbraň by měla mít zřetelnou čepel.
 • Zbraň není válec „něčeho“ na tyči.
 • Zbraň se nesmí ve směru seku prohnout.
 • Zbraň by měla být vyrobena na základě předlohy reálně existující zbraně
 • Zbraň musí být vyrobena s důrazem na bezpečnost a estetiku
 • Je zakázáno bojovat poškozenou nebo neschválenou zbraní či štítem. (Pokud je zbraň v průběhu akce poškozena, po opravě musí být znovu schválena pověřeným organizátorem.)
 • Hrany štítů nesmí být oštípané, roztříštěné a musí být něčím potažené – Nejlepší je potažení hran štítu surovou kůží. Dále také potažení hran kůží nebo tenkou gumovou hadicí oblepenou kůží nebo kobercovou páskou.
 • Povrch štítu musí být zaoblen bez hran a výstupku. To je důležité zejména u puklic a míst s kovovými spoji.
 • Rozměry jsou jednotné pro všechny typy povolených zbraní (meče, kladiva, sekery, …).
 • U zbraní a štítů se počítá nejdelší naměřitelný rozměr (u seker a kladiv se tedy nejedná o délku topora ale o spojnici dolního konce topora s nejvzdálenějším koncem hlavice a u prohnutých štítu se rozměry měří po ploše).
 • Na naší akci vám rozhodně nepovolíme tyto zbraně: nepolstrované nebo špatně polstrované, dřevcové bodné a úderné zbraně (kopí, píky, halapartny, cepy, kosy apod.), dále pak žádnou zbraň na principu kosiček (krátké napodobeniny kosy).

 

ROZMĚRY POVOLENÝCH ZBRANÍ:

Jednoruční zbraň => max. 90 cm

Jedenapůlruční meč => max. 100 cm (lze používat i jednoruč, nelze kombinovat se štítem)

Obouruční zbraň => max. 130 cm (při boji se drží celou dobu oběma rukama)

Štít => rozměry do 50×60 cm nebo kruh v průměru 60 cm

Nebojová hůl => 120  – 180 cm, jednoruční, slouží pouze ke krytí, nutnou podmínkou je dobrá rukavice na ruku držící hůl.

POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ A ŠTÍTU:

Jednoruční zbraň + štít

Kombinace dvou zbraní o celkovém součtu délek max. 130 cm. Žádná zbraň v kombinaci nesmí být delší než 90 cm.

Nebojová hůl + jednoruční zbraň do 60 cm.

STŘELNÉ ZBRANĚ:

Luk či kuše s nátahem do 150 N.

PRAVIDLA PRO ŠÍPY:

Hlavice musí být připevněna tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.

Na dříku musí být pevný základ, který zabrání jeho probití skrz hlaivici. Vhodný je např. nový korkový špunt zalepený ve víčku od petlahve, dále také buková dřevěná kulatina o minimálním průměru víčka od petlahve, či jiná dobře fungující varianta. Toto pevné jádro musí být poté obaleno z boku a zepředu tak, aby vznikla měkká hlavice o průměru alespoň 5 cm, ideální je kombinace EVA karimatky (cca 2 cm) a molitanu (cca 4 cm).

Hlavice nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět!

Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu z každé sady i za cenu jeho zničení.

Dřevěný dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm, laminátový dřík musí mít průměr min. 6 mm (menší průměry se lámou)

Každý šíp musí být opatřen funkčním a dostatečně hlubokým zářezem (drážkou) pro zakládání tětivy.

Každý šíp musí být též opatřen letkami. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ – pevná stříbrná páska, kobercová páska, nebo další materiál, který nemá ostré hrany a má vůli se ohnout – čili neřeže. Šípy bez letek nebudou z bezpečnostních důvodů schváleny!

Výjimečně je možné použít i jiný funkční způsob stabilizace šípu, pokud nás však na místě nepřesvědčí, šípy nebudou schváleny.

Minimální počet šípů se stanovuje na 12 na jednoho lučištníka. Komu nebude schváleno alespoň dvanáct šípů, tomu nebude schválen ani luk.

V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si cizí šíp. To je krádež.

Je povoleno střílet pouze vlastní municí nebo municí spolubojovníků, s nimiž jste na tom domluveni! Cizí šípy odkládejte na hromádky podél cest, kde si je rozeberou jejich majitelé.

Je povoleno vystřelit pouze jeden projektil na jedno nabití/natažení.

Čas odplaty [2019]

KDY: sobota 12. 10. 2019
KDE: Brno - Kohoutovice

Registrace

Kontakt

Společenstvo Ostré Sekery
e-mail: sosbitvy@email.cz
Facebook: Bitvy organizované Společenstvem ostré sekery
tel: (+420) 602 871 004